Giới thiệu về Happy Group

(Kiến tạo Giáo dục Hạnh Phúc)

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giáo dục Happy (Happy Group)

Địa chỉ trụ sở: 

Điện thoại: 

Website: www.happygroup.edu.vn | www.happyskills.edu.vn | www.happykindergarten.edu.vn

Công ty Cổ phần Giáo dục Happy (Happy Group) là tổ chức hoạt động về lĩnh vực giáo dục. Happy Group chuyên đầu tư vào các dự án nghiên cứu, xây dựng, phát triển và cung cấp các sản phẩm/dịch vụ đào tạo về Mầm non và Kỹ năng sống cho trẻ em Việt Nam.

Tầm nhìn

Trở thành một hệ thống giáo dục đột phá, không ngừng phát triển. Tạo dựng môi trường giáo dục sáng tạo, toàn diện và hạnh phúc. Vươn tới trở thành tổ chức giáo dục Mầm non và Kỹ năng sống hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

Chọn Triết lý giáo dục Hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm. Happy Group mang sứ mệnh đào tạo thế hệ học sinh có trí tuệ, kỹ năng, hoài bão, năng lực và  phẩm chất để sống hạnh phúc. Góp phần tích cực xây dựng đất nước và trở thành công dân toàn cầu.

giá trị cốt lõi

Hạnh phúc: Triết lý Hạnh phúc là kim chỉ nam. Hạnh phúc phải đo lường được thông qua Nhận thức – Xúc cảm – Hành vi. Coi Hạnh phúc là thước đo cho sự thành công.

Nhân: Lấy con người làm gốc, là động lực cho sự đột phá và phát triển. Xây dựng mối quan hệ với đối khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và xã hội bằng sự thiện chí, tinh thần nhân văn.

Tâm: Tâm huyết với nghề, luôn coi trọng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội và thượng tôn pháp luật.

Tín: Tín với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và xã hội. Luôn đảm bảo các cam kết đối với khách hàng, đối tác. Đặc biệt là cam kết về chất lượng giáo dục và đào tạo.

triết lý giáo dục

Coi Triết lý Hạnh phúc là kim chỉ nam. Triết lý giáo dục Hạnh phúc là lấy hạnh phúc của học sinh làm trung tâm, nhằm kiến tạo môi trường giáo dục hạnh phúc, qua đó học sinh thích đi học, coi học tập là niềm vui và vun đắp niềm yêu thích học tập suốt đời.

Giáo dục Toàn diện: là hướng vào sự phát triển toàn diện của học sinh, phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên cả về thể chất lẫn tâm lý và khả năng riêng của mỗi học sinh. Mục tiêu phát triển con người Việt Nam toàn diện về Đức – Trí – Thể – Mỹ và hướng tới công dân toàn cầu.